Klachten

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 15031. Zie ook: https://www.hypnotherapie.nl/

De praktijk is met de naam ‘PIT West-Friesland’ geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90049789NL en de praktijk AGB-code is 90058188.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam PIT West-Friesland geregistreerd met het KvK nummer: 51568950

Mocht u over iets ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.
Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 403104R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

<< Ga Terug